Nowoczesne domy

Gotowe projekty domów

Notariusz to zawód społecznego zaufania, każdego dnia ma on do czynienia z wieloma aktami o charakterze poufnym, stąd jego opinia powinna być bez zastrzeżeń a historia niekaralności nie powodująca wątpliwości. w rzeczywistości należy rozumieć, iż chcąc działać czynnie w tej profesji niezbędne jest sądowe poświadczenie, że nie byliśmy ukarani za zbrodnie popełnione umyślnie. Albowiem wykonywanie zawodu notariusza jest oparta na czynnościach prawnych, które mogą spowodować konsekwencje prawne dla osób go zatrudniających, powinien on posiadać nie tylko gruntowne wykształcenie, ale również znajomość obowiązujących przepisów, a także charakteryzować się wysoko rozwiniętą ostrożnością i przemyślnością w działaniu – http://www.majewska-notariusz.pl/. Błąd notariusza może skutkować dla jego klienta nie tylko zaborem majątku, lecz nawet stratą wolności i zniesławieniem w społeczeństwie. Zadaniem urzędnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest uprawomocnienie wszelkim sporządzanym aktów: umowom cywilno-prawnym, (jeśli wymagają one takiego działania), testamentom, intercyzom; również stwierdzanie własnoręczności sygnatury pod tego typu dokumentami. Witryny online